Zgłoszenie serwisowe

Określ szczegółowo lokalizację naprawy oraz Twoje dane osobowe.
Adres email oraz numer telefonu pozwolą nam łatwo skontaktować się z Tobą po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Dane zleceniodawcy

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Informacje dotyczące naprawy

Grupa urządzeń

Marka urządzenia

Opis usterki, uwagi

Miejsce zainstalowania urządzenia

Adres (ulica, numer domu / mieszkania)

Miasto

Województwo

Powiat

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PODANYCH DANYCH DO WYKORZYSTANIA ICH W CELACH MARKETINGOWYCH FIRMY THERM-INSTAL sp.j. ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ FIRMY ORAZ JEJ PARTNERÓW.